TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tây Ninh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tây Ninh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 35 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 184 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
3 276 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ HÙNG DUY