Phương pháp xếp hạng VNR500

30/07/2015

Người tạo 0

Chuyên mục:

Phương pháp xếp hạng của VNR 500 được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

 

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp

Là doanh nghiệp hạch toán độc lập không phân biệt vốn sở hữu, có tư cách pháp nhân, được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Dữ liệu đánh giá tính đến thời điểm 31 tháng 12 của năm trước đó.

Ví dụ: Bảng xếp hạng năm 2019 được đánh giá dựa trên dữ liệu tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cập nhật đến hết 31/12/2018.

 

Các tiêu chí đánh giá chính

  • Doanh thu

  • Lợi nhuận

  • Tốc độ tăng trưởng

  • Tổng tài sản

  • Tổng số lao động

 

Mô hình xếp hạng

Qua đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu cũng như sự không đồng bộ trong cơ chế hạch toán kế toán, chúng tôi nhận thấy mô hình đánh giá đơn giản và hiệu quả về doanh thu của Fortune 500 là phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam, vì vậy bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên tiêu chí doanh thu. Các tiêu chí khác như tổng tài sản, tổng số lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông cũng được tham chiếu để đánh giá hiện trạng sức mạnh tổng thế của doanh nghiệp.

Vietnam Report hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước cũng như các đối tác hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng trong và ngoài nước nhằm xây dựng và thúc đẩy ngành xếp hạng non trẻ của Việt Nam theo kịp bước tiến của thời đại.

 

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *