TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 139 TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND
2 174 CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA TÂY NGUYÊN
3 186 CÔNG TY CP PHÚC SINH
4 219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT
5 430 CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE