TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 35 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 64 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
3 96 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
4 142 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
5 148 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG
6 227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT
7 301 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
8 327 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN