TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nông nghiệp khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 51 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN
CEO: Nguyễn Trà My MST: 0301472704 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
2 60 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
CEO: Nguyễn Duy Thuận MST: 1600192619 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
3 106 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
CEO: Bùi Hương Giang MST: 0107795944 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
4 328 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
CEO: Trần Kim Liên MST: 0101449271 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác