TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 162 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
2 191 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
3 195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT
4 262 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
5 281 CÔNG TY CP NHỰA HƯNG YÊN
6 290 CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC
7 299 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG
8 311 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
9 338 CÔNG TY CP ỐNG ĐỒNG TOÀN PHÁT
10 367 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE
11 395 CÔNG TY CP ĐÔNG GIANG
12 496 CÔNG TY CP NHÔM NGỌC DIỆP