TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 54 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
CEO: Lê Tánh MST: 0102182292 Ngành nghề: Viễn thông
2 59 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101778163 Ngành nghề: Viễn thông
3 307 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VMG
CEO: Trần Bình Dương MST: 0101883619 Ngành nghề: Viễn thông