TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 426 CÔNG TY CP VINAFCO
CEO: Phạm Thị Lan Hương MST: 0100108504 Ngành nghề: Vận tải đường bộ