TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 350 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
CEO: Phạm Minh Sương MST: 0315161593 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
2 366 CÔNG TY CP VINAFCO
CEO: Phạm Thị Lan Hương MST: 0100108504 Ngành nghề: Vận tải đường bộ