TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh đồ dùng gia đình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh đồ dùng gia đình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 72 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
2 173 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE
3 212 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN
4 448 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG
5 483 CÔNG TY CP KHÓA VIỆT - TIỆP