TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh kẹo )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh kẹo )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 352 CÔNG TY CP BIBICA
2 381 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG MAI
3 456 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC