TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 58 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
2 108 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
3 112 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
4 146 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
5 155 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
6 178 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
7 216 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO
8 459 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH