TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 39 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 140 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
3 167 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỆP HƯƠNG