TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Du lịch )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Du lịch )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 177 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL
CEO: Trần Đoàn Thế Duy MST: 0300465937 Ngành nghề: Du lịch
2 232 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HỒNG NGỌC HÀ
CEO: Nguyễn Quang Bàng MST: 0301479499 Ngành nghề: Du lịch
3 493 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
CEO: Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên MST: 0301171827 Ngành nghề: Du lịch