Công Ty CP Xây dựng 47 và CREG WIRTH ký kết hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ

07/09/2017

Người tạo 931

Chuyên mục:

CC47 và CREG WIRTH ký kết hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ TBM khoan hầm đường bộ và Metro.

Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập ngày 08/09/1975 theo Quyết định số 888 QĐ/TCCB của Bộ Thuỷ lợi, trên cơ sở Đội thi công cơ giới khu V, với nhiệm vụ xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, dân sinh kinh tế cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 15/3/1993, Bộ Thuỷ lợi ra Quyết định số 108 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Thuỷ lợi.

Ngày 03/02/1996, Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được sát nhập vào Tổng Công ty Xây dựng 4 và đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Ngày 12/01/1999, Bộ Nông nghiệp & PTNT có Quyết định số 07/1999/QĐ/BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng 47 thành viên của Tổng Công ty Xây dựng 4, thành doanh nghiệp Nhà nước độc lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/07/2005, công ty đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Xây dựng 47) thành (Công ty Cổ phần Xây dựng 47) theo Quyết định số 4411QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, với 51% phần vốn của Nhà nước và 49% vốn của CBCNV trong công ty. 

Ngày 25/8, CC47 và CREG WIRTH ký kết hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ TBM khoan hầm đường bộ và Metro. Đây là một trong những hợp tác quan trọng của công ty, góp phần khẳng định vị thế và chức năng quan trọng của công ty trong những dự án của nước nhà.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

Ký kết hợp tác giữa CC47 và CREG.

Tham quan thiết bị khoan hầm TBM.

Và đường hầm Metro.

Công ty CP Xây dựng 47

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *