TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 238 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
2 240 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
3 392 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
4 466 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ