TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 181 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
2 371 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
3 403 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ