TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh An Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh An Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 54 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI
CEO: Lê Thanh Thuấn MST: 1600169024 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
2 60 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
CEO: Nguyễn Duy Thuận MST: 1600192619 Ngành nghề: Hoạt động nông nghiệp khác
3 151 CÔNG TY CP NAM VIỆT
4 341 CÔNG TY CP GAVI
5 432 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG