TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 82 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 133 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 239 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
4 248 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
5 294 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
6 302 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CEO: Ông Lê Văn Lâm MST: 1600895650 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
7 331 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
8 397 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
9 410 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM