TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Ninh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Ninh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 63 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2 351 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TONMAT