TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 45 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 48 CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CEO: Craig Richard Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 123 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYÊN
CEO: Nguyễn Văn Tốt MST: 4600201989 Ngành nghề: Bán lẻ khác
4 144 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục