Trang chủ  »   Tin tức  »   Góc kinh điển

Góc kinh điển

Ngành công nghiệp không khói góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế

Du lịch - ngành công nghiệp không khói đáng được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu vì những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội mà nó đem ...

Công bố Top 10 Công ty Vận tải và Logistics uy tín năm 2019

Ngày 23/12/2019, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 Công ty Vận tải và Logistics uy tín năm 2019, bên cạnh nhữn...

Xu hướng phát triển tự động hóa của ngành Dược

Tự động hóa ngành Dược không còn là điều mới lạ: Nhiều nhà thuốc đã tích hợp tự động hóa ở một số mức độ nhất định từ những năm 1960. Nhưng trí tuệ nh...

Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2019

Ngày 16/12/2019, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2019 bên cạnh kết quả nghiên cứu về...

Doanh nghiệp lớn trước những biến động kinh tế

Các doanh nghiệp lớn đóng vai trò là yếu tố ổn định cho nền kinh tế. Doanh nghiệp lớn tạo nên sự phát triển đồng đều và bền vững giúp kinh tế ổn định ...

“Tiến nhanh” hay “chết chậm”: Vai trò của lợi nhuận trong tăng trưởng bền vững

Làm sao để các công ty phần mềm và dịch vụ trực tuyến có thể xác định được sự cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận? ...