10 sự kiện nổi bật năm 2019 của Rạng Đông

20/01/2020

Người tạo 331

Chuyên mục:

Năm 2019 khép lại với hàng loạt các sự kiện tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Rạng Đông. Dưới đây là 10 sự kiện nối bật nhất năm 2019 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

1/ Năm 2019 vượt qua mọi thử thách, kể cả tai nạn hỏa hoạn, Đảng bộ và tập thể CBCNV hoàn thành mục tiêu bứt phá năm 2019.

Năm 2019 vượt qua mọi thử thách, kể cả tai nạn hỏa hoạn, Đảng bộ và tập thể CBCNV phấn đấu hết mình Chung sức vì mục tiêu bứt phá 2019 thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới (15%) và tăng trưởng có chất lượng:

 • Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 24 nêu mục tiêu từ năm 2016-2020 tăng trưởng hàng năm 8-10%.

 • Từ năm 2016 đến năm 2018 tăng trưởng hàng năm trên 10%.

 • Mục tiêu bứt phá năm 2019: 15% (4150 tỷ).

 • Kết quả thực tế đạt được 4.256 tỷ, tăng 17,5% so với năm 2018.

  • 11 tháng 2019, giá vốn hàng bán giảm 4,3%, chi phí bán hàng giảm 2% so với 2018.
  • Lợi nhuận đạt 359 tỷ tăng 39,1 % so 2018 và Tỷ suất Lợi nhuận / Doanh thu đạt cao nhất trong 5 năm gần đây, chặn đứng đà suy giảm AV và hiệu quả do cạnh tranh khốc liệt (Số quyết toán tổng thiệt hại do cháy và bồi thường bảo hiểm chưa được công bố chính thức, chưa được tính trong lợi nhuận 2019).
  • Doanh thu / Người x năm đạt 2,005 Tỷ/Người x năm tăng 12,4% so 2018.
 • Hoàn thành Hiện đại hóa quản trị chiến lược bằng bộ công cụ BSC/KPI quản trị hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 14000, 50000, tổ chức theo chuỗi các Chương trình Trọng tâm (OKRs); Hoàn thiện các cơ chế điều hành bằng phần mềm iHCM và trả lương 3Ps. Thực hiện có hiệu quả bộ công cụ cải thiện năng suất  chất lượng TPS với tư duy tinh gọn.

 • 45/54 cán bộ chủ chốt Công ty đánh giá 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 9/54 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2/ Năm 2019 hoàn thành cơ bản sớm một năm mục tiêu Pha 1 – Đổi mới II do Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đề ra.

 • Mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm Chiến lược 2016 – 2020 đề ra tăng 8 – 10%/năm.

 • Năm 2019 đạt 4.256 tỷ, tăng 1,6 lần so với năm 2015 (2.659 tỷ).

 • Năng suất lao động mục tiêu tăng 15 – 20%/ năm, năm 2019 Doanh thu / Người x năm đạt 2,005 tỷ tăng 2,005 lần so với năm mốc 2015 (1 tỷ/người x năm).

kết quả sản xuất kinh doanh của rạng đông năm 2019

3/ Năm 2019 hoàn thành thắng lợi công cuộc Chuyển đổi tầng Công nghệ trong Chiếu sáng từ Công nghệ đèn phóng điện sang Công nghệ Chiếu sáng Rắn SSL – LED.

 • Rạng Đông chấm dứt sản xuất đèn dây tóc (IL) đèn huỳnh quang (FL) đèn huỳnh quang compact (CFL) tiêu tốn nhiều điện năng, sử dụng thủy ngân ảnh hưởng môi trường ngày 31/12/2019.

 • Mục tiêu Chiến lược đến năm 2020: Doanh thu sản phẩm LED đạt 2.450 tỷ, chiếm tỷ trọng 56% tổng doanh thu.

 • Thực hiện năm 2019: Doanh thu sản phẩm LED đạt 3.095 tỷ, chiếm tỷ trọng 72,4% tổng doanh thu.

4/ Nghiên cứu thành công Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng  LED I-4.0, Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng LED Hệ sinh thái số                            

 • Dựa trên thành tựu mới của Vật lý học (Giải Nobel Vật lý 2014 về LED blue cường độ cao) thành tựu mới của Sinh học (Giải Nobel Y học 2017 về nhịp sinh học) và các thành tựu mới nhất của công nghệ số.

 • Tháng 7/2018, thương mại hóa, cung cấp cho nhiều công trình Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng Xanh – Thông minh – Vì sức khỏe và hạnh phúc con người (Green – Smart – Human Centric Lighting). Năm 2019, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của hệ thống tại các công trình sau 1,5 năm sử dụng. Hoàn thành xuất sắc Dự án cấp Nhà nước 03/FIRST/2b2/RANG DONG/GRANT của Bộ KH–CN  do World Bank tài trợ về Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng LED chuyên dụng cho Nông nghiệp Công nghệ cao, tiền đề phát triển Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng Nông nghiệp Công nghệ cao (HTAL).

5/ Từ tháng 7/2019, Công ty Rạng Đông chính thức bước vào Pha 2 – Đổi mới II thực hiện Đề án “Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số Công ty  giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030”.

 • Từ ngày 01/7/2019, Công ty Rạng Đông chuyển Trọng tâm hoạt động tập trung xây dựng Đề án Chuyển đổi số.

 • Ngày 11/7/2019, quyết định hình thành Chương trình Trọng tâm số 01: Chuyển đổi số Công ty.

 • Ngày 23/7/2019, Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Chuyển đổi số cho 135 cán bộ chủ chốt Công ty.

 • Ngày 05/10/2019, Nhóm chuẩn bị Chương trình trọng tâm 01, Tổ chuyên gia tư vấn báo cáo Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân Dự thảo Đề án Chuyển đổi số Công ty (Ver.1).

 • Ngày 10/12/2019, Ban hành chính thức Đề án “Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số Công ty Rạng Đông giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030” (Ver.2/12-19).

 • Ngày 12/10/2019, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” và Đề án “Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030” của Công ty.

 • Tháng 10/2019, Chính thức thành lập Tổ chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số Công ty do PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban, các thành viên gồm:

  • TS. Mark Warren, chuyên gia TPS và Lean Thinking.
  • PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa: Chuyên gia IT, ICT.
  • PGS. TS. Nguyễn Quốc Cường: Chuyên gia Tự động hóa.
  • TS. Phạm Anh Tuấn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc Gia Hà Nội: Chuyên gia Chuyển đổi số.
  • Nhà báo Lê Thanh Hà: Chuyên gia Truyền thông.
  • Thạc sỹ Vũ Hồng Dân: Chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam.
 • Quyết định tổ chức Ban điều hành, Nhóm cán bộ đầu mối phụ trách từng Mắt xích triển khai Đề án Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số, thành lập Trung tâm sáng tạo ý tưởng mới và Quỹ đầu tư mạo hiểm.

 • Ngày 14/11/2019, Bộ Công thương, Tập đoàn Siemens, Chuyên gia đánh giá TUV/SUD đánh giá chỉ số SIRI của Rạng Đông.

 • Ngày 28/11/2019, Rạng Đông nộp Dự án Đầu tư Nhà máy LED thông minh Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

 • Mục tiêu của Đề án Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030:

1. Đến năm 2022 hoàn thành xây dựng Nhà máy LED hiện đại “Make in Việt Nam”.

2. Đến năm 2025 hoàn thành cấp độ hai của Chuyển đổi số, thông minh hóa khối sản xuất thực với 70 - 80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý, phân tích trong hệ thống thống nhất.

3. Từ năm 2025 - 2030 hoàn thành cấp độ ba của Chuyển đổi số, kết nối khối sản xuất thực với không gian số hình thành hạ tầng của sản xuất thông minh.

4. Tạo môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn minh hơn, văn hóa hơn và hạnh phúc hơn cho CBCNV Công ty.

6/ Năm 2018, Rạng Đông chính thức trở thành thành viên tích cực Liên minh chiếu sáng rắn quốc tế ISA và Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông khẳng định là Trung tâm nghiên cứu chiếu sáng Led hàng đầu Việt Nam, đặt nền móng phát triển Rạng Đông thành công ty chiếu sáng LED “Make in Việt Nam”.

Các nhà Khoa học Việt Nam tại Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông thông qua các Đề tài nghiên cứu:

 • Chủ trì và hoàn thành xuất sắc 2 Đề tài cấp Nhà nước ĐM.06-DN/13 và 03/FIRST/2b2/RANG DONG/GRANT.

 • Chủ trì và hoàn thành xuất sắc Đề tài cấp Bộ 001.2018.DAUD.BO/HĐKHCN “Nghiên cứu, xây dựng và ứng dựng Hệ thống giám sát quy trình sản xuất (PM) và tích hợp vào Hệ thống EPR để nâng cao chất lượng và độ tin cậy, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm LED & Điện tử” Bộ Công thương giao.

 • Tham gia Đề tài KC.02.17/16-20 do Viện Khoa học Vật liệu (VAST) chủ trì về “Nghiên cứu Công nghệ chế tạo vật liệu đồng xốp có cấu trúc mao dẫn, ứng dụng làm ống tản nhiệt cho các thiết bị điện tử công suất lớn”.

 • Tham gia Đề tài cấp Viện HLKH & CN Việt Nam do Viện Hải dương học chủ trì số VAST.UWDCN.01/15016 về “Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ”.

Thông qua thực hiện các đề tài, Rạng Đông được các chuyên gia quốc tế Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… đào tạo về tiêu chuẩn sản phẩm LED của G7, đào tạo thiết kế Driver, Smart, thiết kế sản phẩm LED, trang bị và sử dụng thành thạo các phần mềm mô phỏng, phần mềm thiết kế, phần mềm kiểm tra chất lượng sản phẩm, các phần mềm trong quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, quản lý công việc, quản lý điều hành Sản xuất – Kinh doanh, đồng thời được tài trợ đầu tư nhiều  thiết bị nghiên cứu, đo lường, kiểm tra chất lượng có giá trị.

 • Thực hiện Chủ trương Tự động hóa toàn Công ty được phát động từ 2017, đội ngũ kỹ sư, công nhân Rạng Đông đã xây dựng được năng lực làm chủ thiết kế, chế tạo hoặc cải tạo các dây chuyền sản xuất tự động hóa thực hiện sản xuất các sản phẩm Chiếu sáng LED theo thiết kế và công nghệ của Rạng Đông.

Nhờ đó, vượt ra khỏi hàng loạt các đối thủ chỉ chuyên mua các Modul bán sẵn của Trung Quốc lắp ráp đơn giản tại Việt Nam, vượt ra khỏi các đối thủ chỉ biết sao chép các sản phẩm trên thị trường, các nhà Khoa học Rạng Đông đã đủ năng lực tiếp thu những thành tựu chiếu sáng tiên tiến thế giới biến thành tri thức ứng dụng phù hợp Việt Nam, làm chủ năng lực thiết kế, năng lực sản xuất và nội địa hóa tại Việt Nam – “Make in Việt Nam”.

Nhờ đó, ngày 09/01/2014, thành lập Xưởng LED & Điện tử; cả năm 2014, Rạng Đông cung cấp cho thị trường 4,5 triệu sản phẩm LED với doanh thu 408 tỷ.

Năm 2019, Rạng Đông cung cấp cho thị trường 42 triệu sản phẩm LED (tăng 9,33 lần) với doanh thu 3.095 tỷ (tăng 9,6 lần), là thành quả thực tế minh chứng trí tuệ Việt Nam có thể  phát triển Doanh nghiệp Make in Việt Nam.

7/ Hiện thực hóa 3 Đột phá chiến lược.

 • Định hướng thị trường phụng sự khách hàng.

 • Chuyển Công ty Công nghệ sang Công ty Công nghệ cao.

 • Xây dựng tổ chức chuyên nghiệp, con người chuyên nghiệp và học tập suốt đời.

Năm 2019 với trọng tâm thực hiện Đột phá thứ nhất là định hướng thị trường, phụng sự khách hàng khối thị trường được tổ chức lại với Khối Bán hàng gồm Phòng Bán hàng I, Phòng Bán hàng II, Phòng Xuất khẩu và khối Hỗ trợ thị trường gồm Phòng Kế hoạch, Phòng Nghiên cứu thị trường, Phòng Thông tin & Thương mại điện tử, Phòng Truyền thông đã hoạt động đồng bộ, và hiệu quả, thực hiện thành công khoán hai phòng Bán hàng. Trong môi trường và điều kiện cạnh tranh sản phẩm LED vô cùng khốc liệt (trên 3.600 đối thủ), sản phẩm Chiếu sáng truyền thống giảm từ 16,4% (2018) còn 8,4% (2019), năm 2019 thiết lập được mặt bằng tăng trưởng mới và chặn đứng được đà suy giảm giá trị gia tăng, tỷ suất  lợi nhuận/doanh thu đạt cao nhất trong 5 năm gần đây.

8Tổ chức sát nhập hai xưởng: Xưởng Thủy tinh và Xưởng Phích nước thành Xưởng Phích nước – Thủy tinh, tổ chức lại bộ máy quản lý cở sở II, Tăng doanh thu phích nước từ 737 tỷ năm 2018 lên 819 tỷ năm 2019 và phấn đấu 900 tỷ kế hoạch năm 2020.

Thay đổi tổ chức đã tạo ra những bước tiến mới đáng ghi nhận cả về tư duy quản lý, hiệu quả sản xuất, đặc biệt năm 2019 có thể xem là năm ghi nhận sự trở lại của phích Rạng Đông với diện mạo mới: “Giữ nhiệt yêu thương”, “Hơi ấm tình thân”, “Rạng Đông xưa và nay”.

9/ Năm 2019 hoàn thành bước I chuyển giao thế hệ Lãnh đạo cấp cao trong Công ty.

Công cụ quản trị hiện đại và phương thức điều hành mới, xuất hiện nhiều nhân tố mới có tư duy, năng lực Đổi mới / Sáng tạo có khả năng thực hiện Đề án “Thúc đẩy nhanh Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030”.

10/ Vượt qua tai nạn hỏa hoạn 28/8/2019 và “Khủng hoảng truyền thông” trên mạng xã hội, ngời sáng lên Truyền thống Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ.

 • Sự cố hỏa hoạn ngày 28/8/2019 là sự cố và tai nạn lớn, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn.

 • Nhờ sự chỉ đạo và huy động lực lượng PCCC của Thành phố, Quận Thanh Xuân và nhiều quận huyện của Thành phố, Phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình, nhờ sự tham gia tích cực của bà con khu vực xung quanh nhà máy – một lực lượng lớn đã tham gia dập lửa. Đặc biệt lực lượng PCCC của Công ty, hàng trăm CBCNV Công ty, những người đang trong ca làm việc, những người đã về nhà nghe tin cháy đã đến nhà máy, một số cán bộ công tác tại cơ sở II Quế Võ - Bắc Ninh cũng đến Công ty tham gia hỗ trợ việc chữa cháy, lo hậu cần phục vụ các chiến sỹ PCCC.

 • Đặc biệt, 472 CBCNV Công ty đã xả thân tham gia dập lửa, lao vào hiểm nguy cứu được rất nhiều tài sản không bị ngọn lửa thiêu trụi.

6 giờ 30 phút sáng 29/8/2019, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã họp và quyết định:

1. Tập hợp nhanh tình hình đám cháy, kiểm đếm không có thiệt hại và thương tích về người, công bố bước đầu về thiệt hại tài sản công khai cho CBCNV, cổ đông và báo cáo cơ quan chính quyền.

2. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy phụ trách 5 nhóm công tác:

 • Đ/c Trần Trung Tưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng An toàn lao động, Phòng chống cháy nổ, Phòng chống bão lụt, Công ty phụ trách khối khắc phục sự cố hỏa hoạn.

 • Đ/c Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm kê tài sản, xác định thiệt hại tài chính và làm việc với cơ quan bảo hiểm.

 • Đ/c Đỗ Thị Hồng Liên, Đảng ủy viên cùng Tổ chuyên gia tư vấn phụ trách về thông tin.

 • Hai Đảng ủy viên, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Yến và Mai Hữu Đại, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phụ trách thăm hỏi, giải quyết các công việc liên quan tới các hộ dân chung quanh nhà máy, các cơ quan, trường học, xí nghiệp trong Quận Thanh Xuân bị ảnh hưởng.

 • Hai Đảng ủy viên, Đ/c Quách Thành Chương, Nguyễn Hoàng Kiên phụ trách phục hồi sản xuất khối sản xuất LED bù đắp số sản phẩm bị tổn thất và không còn sản xuất đèn dây tóc, đèn huỳnh quang Compact – ưu tiên bảo đảm cam kết trong hợp đồng khách hàng xuất khẩu và công trình dự án.

3. Không để CBCNV nào phải nghỉ việc.

4. Ngay trong hỏa hoạn, CBCNV Rạng Đông không đơn độc. Ngay sau hỏa hoạn, Rạng Đông được sống trong sự sẻ chia, trong vòng tay bè bạn.             

Kết quả đạt được:

 • Doanh thu 8 tháng đầu 2019 (trước khi cháy): Đạt 2 320 tỷ, bình quân 290 tỷ/ tháng.

 • Doanh thu 4 tháng cuối 2019 (sau khi cháy): Đạt 1 936 tỷ, bình quân 484 tỷ/ tháng, gấp 1,67 lần trước khi cháy.

 • Lợi nhuận thực hiện 8 tháng đầu 2019 (trước khi cháy): Đạt 171 tỷ, bình quân 21 tỷ/ tháng.

 • Lợi nhuận thực hiện 4 tháng cuối 2019 (sau khi cháy): Đạt 188 tỷ, bình quân 47 tỷ/ tháng, gấp 2,2 lần trước khi cháy.

Xả thân trong ngọn lửa của tai nạn hỏa hoạn, xả thân trong khắc phục hậu quả, xả thân trên thị trường và mọi mặt hoạt động suốt 4 tháng qua của toàn thể Đảng bộ, của tập thể CBCNV Rạng Đông – Con người Rạng Đông với phẩm chất 6T & 4 Cùng như “Thép đã tôi” được thử lửa, làm ngời sáng lên truyền thống: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng & Có Bác Hồ”.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *