Pvtrans hoàn thành vượt mức lợi nhuận Quý 1/2019, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước

13/05/2019

Người tạo 1294

Chuyên mục:

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều ở các mảng trong các tháng đầu năm của quý I/2019 đã giúp PVTrans hoàn thành tốt ¼ chặng đường kế hoạch năm 2019. Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, trong những tháng tiếp theo, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án ở cả Công ty mẹ, Công ty con để về đích theo kế hoạch.

Cụ thể: Doanh thu quý I/2019 toàn Tổng Công ty ước đạt 1.818 tỷ đồng, tương đương 146% kế hoạch quý I/2019 và tương đương cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 210 tỷ đồng, tương đương 191% kế hoạch quý I/2019 và 107% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 77,9 tỷ đồng, tương đương 151% kế hoạch quý I/2019.

Nhờ sự chủ động, bám sát những diễn biến của thị trường vận tải nội địa cũng như quốc tế, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, kỹ thuật nhằm đảm bảo các tàu hoạt động an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, cắt giảm và giao các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư trang thiết bị, giảm bớt hạng mục nâng cấp sửa chữa chưa cần thiết, rút ngắn thời gian tiến độ sửa chữa tàu… tiết kiệm được 8,9 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm 2019. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, năng lượng, từ sử dụng vật tư thiết bị, từ mua mới vật tư thiết bị, từ tự thực hiện sửa chữa bảo dưỡng được 4,9 tỷ đồng, đạt 28% đăng ký tiết giảm 2019; tiết giảm từ chi phí tài chính, chi phí quản lý được 4 tỷ đồng, đạt 37% đăng ký tiết giảm 2019. 

Ngày 5/3/2019 vừa qua, PVTrans cũng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niêm năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty. Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đều được cổ đông biểu quyết thông qua.

Kế hoạch trong quý II/2019, PVTrans tiếp tục đầu tư 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000 - 80.000 DWT và 1 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 10.000 - 20.000 DWT. Bên cạnh đó, tìm kiếm các nguồn vốn để thúc đẩy công tác đầu tư phát triển tăng thêm phương tiện vận tải, tăng cường cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa trên cơ sở năng lực hiện có của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tiếp tục bám sát tiến trình hoạt động của NMLHD Nghi Sơn, tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ vận tải dầu vào và sản phẩm đầu ra cho nhà máy, bên cạnh đó chủ động phương tiện vận tải cho BSR, PVGas, PVOil và các khách hàng khác; quản lý vận hành khai thác tốt các dự án FPSO/FSO tại mỏ Chim Sáo, Đại Hùng, Sông Đốc góp phần vào việc khai thác ổn định tại các mỏ này; chuẩn bị nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ O&M cho giàn CPP mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.
 

Với dự báo ngành vận tải dầu khí tiếp tục khó khăn trong năm 2019, PVTrans đã đề ra các nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu: Vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm dầu đầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối; Tận dụng tối đa mọi cơ hội, sự ủng hộ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên dành quyền tham gia vận chuyển 25% sản lượng dầu thô đầu vào, 40% sản lượng dầu sản phẩm cho NMLHD Nghi Sơn; Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước cũng như cho thuê tàu trên thị trường quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có.

Theo PVtrans

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *