TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Xử lý rác, nước thải )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Xử lý rác, nước thải )

STT VNR500 Doanh nghiệp