TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy nội địa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy nội địa )

STT VNR500 Doanh nghiệp