TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai khoáng khác và kinh doanh các sản phẩm khác từ khai khoáng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai khoáng khác và kinh doanh các sản phẩm khác từ khai khoáng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 297 CÔNG TY CP XI MĂNG HOÀNG LONG
2 458 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG