TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Cung cấp, kinh doanh nước )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Cung cấp, kinh doanh nước )

STT VNR500 Doanh nghiệp