Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sơn Hải Phòng 2017

01/06/2017

Chuyên mục:

Sáng ngày 21/4/2017, Công ty CP Sơn Hải Phòng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng.

Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban giam đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính. Cùng các tờ trình thông qua việc Thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017, thông qua việc bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2017, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 với số phiếu đồng thuận cao.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Sơn Hải Phòng

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *