TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tuyên Quang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tuyên Quang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 466 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THÁI MINH