TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 98 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
2 102 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Nguyễn Hữu Trung MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
3 151 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
4 158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
5 260 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM