TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Long )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Long )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 478 CÔNG TY CP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI