TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bến Tre )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bến Tre )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 179 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
2 374 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI