TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 135 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH
2 303 MINH HƯNG GROUP
CEO: Phạm Tú Anh MST: 1200748517 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
3 409 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
CEO: Trần Hoàng Huân MST: 1200526842 Ngành nghề: Xây dựng