TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 109 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 208 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 370 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
4 375 CÔNG TY CP THỦY SẢN HOÀI NHƠN
5 390 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
6 459 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH
7 495 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng