TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 105 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 243 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 371 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
4 432 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
5 434 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN
6 473 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CEO: Dương Minh Quang MST: 4100258747 Ngành nghề: Xây dựng