TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 194 CÔNG TY CP KÍNH NỔI CHU LAI - CFG
CEO: Đỗ Tiến Dũng MST: 4000438263 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
2 400 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
3 485 CÔNG TY CP TUẤN ĐẠT
CEO: Trần Thị Dung MST: 4000378744 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục