TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 293 CÔNG TY CP KÍNH NỔI CHU LAI - CFG
CEO: Đỗ Tiến Dũng MST: 4000438263 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác