TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 191 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT