TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nghệ An )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nghệ An )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 61 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC
2 76 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng
3 337 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
CEO: Nguyễn Tuấn Huỳnh MST: 2900324850 Ngành nghề: Xây dựng