TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 163 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 442 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
CEO: Hà Linh MST: 0600206147 Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế