TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 118 CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
2 182 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
3 233 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
4 297 CÔNG TY CP XI MĂNG HOÀNG LONG