TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 33 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 332 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
3 388 CÔNG TY CP CMC
4 452 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI