TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 24 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH
2 88 CÔNG TY CP AN TIẾN INDUSTRIES