TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Kạn )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Kạn )

STT VNR500 Doanh nghiệp