CAI-SUN đặt kế hoạch cho năm 2018 với doanh thu thuần tăng 25% so với năm trước

23/04/2018

Người tạo 929

Chuyên mục:

Sáng ngày 20/4/2018, tại trụ sở Tòa nhà Văn phòng Công ty, CADI-SUN đã diễn ra Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các bản phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2017; báo cáo của HĐQT; báo cáo tài chính sau kiểm toán; báo cáo Ban Kiểm soát… Theo đó năm 2017 được đánh giá là năm có nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Hoàn tất xây dựng nhà xưởng, đầu tư mới dây truyền thiết bị mới của Châu Âu tại nhà máy Hoàng Dương; Đầu tư bổ sung dây chuyền, thiết bị nhằm nâng cao sản lượng sản xuất cho nhà máy Đại Dương và Bắc Dương; Sản phẩm cáp trung thế dần tạo sự tin cậy của đối tác, khách hàng với mức tăng trưởng doanh thu của mặt hàng này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty; Giá trị sản xuất của các nhà máy đều tăng trưởng cao và có lãi. Với những thuận lợinhư trên, năm 2017, doanh thu thuần tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 109%, lương người lao động tăng 12% so với cùng kỳ; công ty tiếp tục vượt 19 bậc trong bảng xếp hạng VNR 500 – 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nằm trong Top Fast 500 - 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

CAI-SUN đặt kế hoạch cho năm 2018 với doanh thu thuần tăng 25% so với năm trước, mức cổ tức 15%

Ông Phạm Lương Hòa Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc đặt ra mục tiêu năm 2018.

CAI-SUN đặt kế hoạch cho năm 2018 với doanh thu thuần tăng 25% so với năm trước, mức cổ tức 15%

Đại hội cũng thông qua mục tiêu tăng trưởng năm 2018:

  • Doanh thu tăng trưởng 25% so với năm 2017.

  • Đẩy mạnh sản xuất cáp trung thế, cáp cao su để gia tăng thị phần, tăng doanh thu.

  • Tập trung nhiều nguồn lực, tạo cơ chế nhằm phát triển thị trường miền Nam.

  • Hoàn thiện các dự án, đầu tư, cải tiến trang thiết bị tại nhà máy Hoàng Dương, Bắc Dương.

  • Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng cụm dịch vụ thương mại và làng nghề Lương Điền và dự án thuê thêm đất mở rộng nhà máy Bắc Dương

  • Hoàn thiện dự án Quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP nhằm nâng cao năng suất , góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

Trong bối cảnh năm 2018 được dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu cùng mục tiêu Chính phủ đề ra cho phát triển kinh tế với GDP tăng 6,5 – 6,6%. Với nguồn và lực sẵn có, Hội đồng quản trị công ty CADI-SUN tin tưởng rằng trên cơ sở những thành tựu đạt được trong năm 2017 với sự định hướng và phát triển đúng đắn, CADI-SUN sẵn sàng nắm bắt cơ hội để vượt qua các rào cản, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện.

CADI-SUN

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *