Lễ công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

Lễ công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023

Chủ đề: Kế thừa các bảng xếp hạng trước đây, Vietnam Report đã nghiên cứu, xây dựng và công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng có nền tài chính vững vàng, đạt thành tựu đáng ước mong trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng và tạo dựng hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng, các nhà đầu tư.

Thời gian: 04/08/2023

Địa điểm:

Screenshot 2023-07-10 at 13.18.23

Screenshot 2023-07-10 at 13.18.53

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0389 618 468