LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NĂM 2020

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NĂM 2020

Chủ đề: Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020

Thời gian: Ngày 22/10/2020

Địa điểm: Sheraton Hanoi Hotel